Yhdistys

Lapin sotahistoriaan liittyvää aineistoa on tuhoutunut vuosien saatossa. Aineistoa on hävitetty erilaisissa romunkeräyksissä, sitä on myyty ulkomaille tai ajan hammas on haurastuttanut sen olemattomiin.

 

Asiatietoja ei ole systemaattisesti kerätty eikä sotahistoriallisia kohteita ole riittävän kattavasti inventoitu tai taltioitu. Kesällä 2006 joukko samanhenkisiä sotahistorian harrastajia havahtui tilanteeseen ja näin sai alkunsa Lapin sotahistoriallinen seura Ry.

 

Seuran tehtäväksi muotoutui Lapin sotahistorian taltioiminen. Sodan aikaiset esineet, korsut ja parakinpohjat tulisi inventoida ja mahdollisuuksien mukaan säästää ja museoida tuleville sukupolville.