Lapin Sotahistoriallinen Seura Ry

Lapin sotahistoriaan liittyvää aineistoa on tuhoutunut vuosien saatossa. Aineistoa on hävitetty erilaisissa romunkeräyksissä, sitä on myyty ulkomaille tai ajan hammas on haurastuttanut sen olemattomiin.

Kesällä 2006 joukko samanhenkisiä sotahistorian harrastajia havahtui tilanteeseen ja näin sai alkunsa Lapin sotahistoriallinen seura Ry. Seuran tehtäväksi muotoutui Lapin sotahistorian taltioiminen.

Lapin sota

Lapin sota käytiin toisen maailmansodan aikana Suomen ja Saksan välillä pääasiassa Suomen Lapissa 15. syyskuuta 1944 – 27. huhtikuuta 1945. Jatkosodan 4. syyskuuta 1944 sovittuihin aselepoehtoihin kuului saksalaisten joukkojen karkottaminen Suomesta 15. syyskuuta 1944 mennessä. Saksan ja Suomen välillä puhkesi Lapin sota. Saksalaiset katsoivat tärkeimmiksi tavoitteikseen Petsamon nikkelikaivosten tuotannon turvaamisen itselleen ja Pohjois-Norjassa olevien joukkojensa paluureitin varmistamisen. Saksalaisjoukot ryhmittyivät uudelleen ja ryhtyivät vetäytymiseen ennalta valmistellun operaatio Birken mukaisesti. Armeija vetäytyi taistellen suomalaisjoukkojen tieltä pohjoiseen turvautuen samalla poltetun maan taktiikkaan.

Jäsenet

Juha Ranta

Puheenjohtaja

Seuran puheenjohtaja johtaa hallituksen työskentelyä. Voi tarvittaessa kutsua hallituksen  kokoukset koolle ja johtaa puhetta hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa. Vastaa siitä, että pöytäkirja laaditaan ja allekirjoittaa yhdistyksen asiakirjat. Toimii yhdistyksen nimenkirjoittajana ja edustaa yhdistystä.

Sakari Malminen

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtajan tehtävä on toimia puheenjohtajan sijaisena silloin, kun tämä on estynyt hoitamasta tehtäväänsä. Varapuheenjohtaja voi siten kutsua johtokunnan kokouksen koolle sekä johtaa kokousta. Hyvää käytäntöä on se, että varapuheenjohtaja säännöllisesti avustaa puheenjohtajaa eri tehtävissä.

Martti Saijets

Sihteeri

Sihteerin tehtävät liittyvät hallituksen kokouksien järjestämiseen ja niiden dokumentointiin. Yhdistyslaki ei edellytä sihteerin valitsemista, mutta käytännössä lähes kaikissa järjestöissä on sihteeri tai vastaava henkilö, jonka vastuulla on kokouksiin liittyvä paperityö sekä usein myös jäsenrekisteristä ja arkistosta huolehtiminen.

Toni Kyllönen

Rahastonhoitaja

Taloudenhoitaja hoitaa yhdistyksen raha-asioita. Hän huolehtii käteisrahoista, kuiteista, pankkiasioista ja laskujen maksamisesta. Taloudenhoitaja hoitaa usein myös kirjanpidon ja tekee tilinpäätöksen joko manuaalisesti tai kirjanpito-ohjelmalla. Useissa yhdistyksissä kirjanpito on ulkoistettu tilitoimistoille. 

Inari

Lapin sota syttyi syyskuussa 1944, kun Suomen joukot ryhtyivät karkottamaan Lapissa palvelleita saksalaisia sotilaita Neuvostoliiton kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Saksan joukot eivät häipyneet vähin äänin. Norjaa kohti vetäytyneet sotilaat polttivat mennessään lähestulkoon kaiken, mikä poltettavissa oli.  Samassa rytäkässä paloi myös Inarin sotasairaala.

Ivalo

 Lapissa toimivan 20. Vuoristoarmeijan esikunnan operatiivisen osaston sotapäiväkirjoissa esiintyi nimi “Schutzstellung Ivalo” eli Ivalon suoja-asema. Ivalon suoja-aseman tuli turvata Pohjois-Lappi ja erityisesti Saksalle elintärkeät Petsamon nikkelikaivokset etelän suunnalta.

Ota meihin yhteyttä!

Sähköposti

Juha Ranta, puheenjohtaja, 040 462 0153

Sakari Malminen, varapuheenjohtaja

Martti Saijets, sihteeri

Toni Kyllönen, rahastonhoitaja

Sähköpostiosoitteet ovat etunimi.sukunimi@lshsry.fi

Facebook

Lapin Sotahistoriallinen Seura Ry