Tiimi

Juha Ranta

Puheenjohtaja

Seuran puheenjohtaja johtaa hallituksen työskentelyä. Voi tarvittaessa kutsua hallituksen  kokoukset koolle ja johtaa puhetta hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa. Vastaa siitä, että pöytäkirja laaditaan ja allekirjoittaa yhdistyksen asiakirjat. Toimii yhdistyksen nimenkirjoittajana ja edustaa yhdistystä.

Sakari Malminen

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtajan tehtävä on toimia puheenjohtajan sijaisena silloin, kun tämä on estynyt hoitamasta tehtäväänsä. Varapuheenjohtaja voi siten kutsua johtokunnan kokouksen koolle sekä johtaa kokousta. Hyvää käytäntöä on se, että varapuheenjohtaja säännöllisesti avustaa puheenjohtajaa eri tehtävissä. 

Martti Saijets

Sihteeri

Sihteerin tehtävät liittyvät hallituksen kokouksien järjestämiseen ja niiden dokumentointiin. Yhdistyslaki ei edellytä sihteerin valitsemista, mutta käytännössä lähes kaikissa järjestöissä on sihteeri tai vastaava henkilö, jonka vastuulla on kokouksiin liittyvä paperityö sekä usein myös jäsenrekisteristä ja arkistosta huolehtiminen.

Toni Kyllönen

Rahastonhoitaja

Taloudenhoitaja hoitaa yhdistyksen raha-asioita. Hän huolehtii käteisrahoista, kuiteista, pankkiasioista ja laskujen maksamisesta. Taloudenhoitaja hoitaa usein myös kirjanpidon ja tekee tilinpäätöksen joko manuaalisesti tai kirjanpito-ohjelmalla. Useissa yhdistyksissä kirjanpito on ulkoistettu tilitoimistoille.

Ota meihin yhteyttä!

Sähköposti

Juha Ranta, puheenjohtaja, 040 462 0153

Sakari Malminen, varapuheenjohtaja

Martti Saijets, sihteeri

Toni Kyllönen, rahastonhoitaja

Sähköpostiosoitteet ovat etunimi.sukunimi@lshsry.fi

Facebook

Lapin Sotahistoriallinen Seura Ry